Dùng tay trái hay tay phải khi xem chỉ tay?

Khi xem bói chỉ tay thì điều đầu tiên phải biết là xem tay phải hay tay trái? Tôi đã gặp rất nhiều cuộc tranh cãi. Có người cho rằng Nam tả nữ hữu, kẻ cho rắng thuận tay nào xem tay đó. Vậy đâu mới là chuẩn xác nhất?

Bạn hãy nhắm mắt lại, và nắm hai tay một cách tự nhiên. Khi mở mắt ra và nhìn chính xác xem ngón tay cái của tay trái hay tay phải đặt phía dưới. Ngón cái của tay nào đặt phía dưới thì xem chỉ tay tay đó.

Khi hai tay nắm vào nhau biểu thị cơ năng của đại não, tay nào đặt phía dưới được xem là thế vận tích cực.
Đồng thời tay ở dưới cho biết thế vận hiện tại và tương lai của bạn, còn tay phía trên cho biết tố chất và tính cách trời sinh của bạn.

Theo thống kê thì có hơn 60% số người đặt tay trái phía dưới so với số người đặt tay phải ở dưới chiếm chỉ 40%.

Còn bạn. Bạn hãy tỉnh tâm và nắm hai tay xem bạn đặt tay nào ở dưới. Để biết bạn nên xem tay phải hay tay trái ?

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm