Năm 2001 có phải năm nhuận không? năm 2001 nhuận tháng mấy âm?

Năm 2001 năm con Canh Thìn. Bạn đang thắc mắc năm 2001 có phải năm nhuận không? Nếu có thì nhuận vào tháng mấy ? Nhưng bạn chưa biết cách tính xem năm 2001 nhuận và nhuận vào tháng mấy?

Đối với một người không dùng lịch âm dương thì việc xác năm 2001 nhuận vào tháng mấy là khá khó khăn. Vì vậy hôm nay lichamduong.net sẽ gửi đến các bạn bài viết xem năm 2001 có nhuận không, nhuận vào tháng mấy? Để cung cấp chính xác thông tin cho các bạn nhé!


Cách tính xem năm 2001 nhuận không?

Một năm bình thường không nhuận sẽ có 12 tháng tương ứng với 365 ngày. Khi trong năm đó có số ngày tăng lên hoặc số tháng tăng lên (tùy theo dương lịch hoặc âm lịch) tức là năm nhuận và sẽ có ngày, tháng nhuận.

Năm nhuận âm lịch là năm có thêm có thêm 1 tháng. Năm nhuận dương lịch là năm có thêm 1 ngày vào tháng 2 trong năm. Tức là năm đó tháng 2 sẽ có 29 ngày.

Sau đây là chi tiết cách tính năm nhuận theo năm âm lịch, nhuận dương và xác định năm 2001 có nhuận không? Mời các bạn tham khảo để gia tăng kiến thức, hiểu biết thêm năm Canh Thìn có nhuận không? nhuận vào tháng mấy.

Cách tính xem năm 2001 nhuận không?

Cách tính năm nhuận 2001 chuẩn nhất


2001 có phải là năm nhuận dương lịch không?

Để tính năm nhuận dương lịch, các bạn lấy số năm đó chia cho 4. Nếu số năm chia hết cho 4 thì đó là năm nhuận dương (tháng 2 trong năm sẽ có 29 ngày). Ngược lại, nếu không chia hết cho 4 thì năm đó không phải năm nhuận dương (tháng 2 sẽ có 28 ngày)

Nhưng lưu ý rằng đối với những năm tròn Thế kỷ, 2200, 2100, 2030 có số tận cùng cuối năm là 2 số 00 ( tức số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối ) thì ta phải lấy năm đó chia cho 400, nếu năm đó chia hết cho 400 thì năm đó mới là năm nhuận dương lịch.

Ví dụ:

- Để xác định năm 2001 có là năm nhuận dương không

  • Năm 2001/4 = 1
  • Năm 2001/400 = 1
Năm 2001 không phải năm nhuận theo dương lịch vì nó không thỏa điều kiện trên, không chia hết cho 400 và cũng không chia hết cho 4. Và tất nhiên vì 2001 không phải năm nhuận theo dương lịch nên tháng 2 năm 2001 chỉ có 28 ngày.

 Tỵ

Năm Canh Thìn 2001 không phải năm nhuận theo dương lịch

- Năm 2001 có nhuận theo âm lịch?

Việc tính năm nhuận theo dương lịch, để biết năm âm lịch có nhuận hay không, người ta lại lấy số năm chia cho 19. Nếu năm chia hết cho 19 hoặc không chia hết, có số dư là 3; 6; 9; 11; 14; 17 thì năm Âm lịch đó là năm nhuận và có tháng nhuận. Năm sẽ nhuận thêm 1 tháng thay vì chỉ có 12 tháng như năm thông thường.

Ví dụ: Vẫn lấy ví dụ ở trên, để xác định năm 2020, 2022 có phải là năm nhuận âm không, chúng ta tính như sau.

  • Năm 2001/19 = 6

Năm 2001 là năm nhuận theo âm lịch vì năm 2001 chia cho 19 dư 6.

Cách tính tháng âm lịch nào là tháng nhuận của năm nhuận đó thì không đơn giản chút nào. Các nhà lịch pháp phải công phu, kinh nghiệm tính mới chính xác và lập thành bảng để tuân theo. Không có một công thức đơn giản để tính như kiểu tính năm nhuận. Chi tiết Lịch âm 2001

 Tỵ

Năm Canh Thìn 2001 là năm nhuận theo âm lịchloading data