Xem lịch âm dương năm 2014 - lịch Vạn Niên 2014

Việc xem lịch âm dương 2014 - Âm lịch 2014 năm Giáp Ngọ (lịch Âm 2014) giúp bạn dễ dàng tra cứu ngày âm, ngày dương một cách dễ dàng và trực quan nhất theo 12 con giáp để cưới hỏi, sinh con, hợp tuổi mới nhất

Lịch vạn niên 2014 - Lịch âm 2014

Lịch âm dương năm 2014 giúp bạn tra cứu coi lịch âm 2014, xem ngày tốt xấu, sự kiện diễn ra trong 12 tháng trong năm 2014 (năm Giáp Ngọ). Để xem âm dương lịch theo ngày tháng năm âm lịch có ngày nào tốt, ngày nào xấu, ngày đẹp để khởi hành năm mới 2014 được tốt đẹp. Các ngày sự kiện, nghỉ lễ tết dương lịch thế nào trong năm âm lịch 2014 mời bạn click vào ô ngày cần xem bên dưới

#DUONGLICH, #LICHAM2014, #LICHAMDUONG2014


Chi tiết 12 tháng lịch âm dương năm 2014

Âm dương lịch tháng 1 năm 2014

  Tháng 1 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
1/12
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
1/1
 
 
 
 

Sự kiện tháng 1 dương lịch năm 2014

Ngày 1/1 Tết Dương Lịch

Ngày 1/1 Mùng 1 tháng 11 âm lịch

Ngày 9/1 Ngày Học sinh - Sinh viên Việt Nam

Ngày 23/1 Đưa Ông Táo Về Trời

Ngày 31/1 Mòng 1 Tết

Âm dương lịch tháng 2 năm 2014

  Tháng 2 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2/1
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
 
 
 
 

Sự kiện tháng 2 dương lịch năm 2014

Ngày 1/2 Mòng 2 Tết

Ngày 2/2 Mòng 3 Tết

Ngày 3/2 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 3/2 Mòng 4 Tết

Ngày 14/2 Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2

Ngày 27/2 Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Âm dương lịch tháng 3 năm 2014

  Tháng 3 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1/2
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
1/3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 3 dương lịch năm 2014

Ngày 1/3 Ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch

Ngày 8/3 Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày 20/3 Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Ngày 22/3 Ngày Nước sạch Thế giới

Ngày 26/3 Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Ngày 27/3 Ngày Thể thao Việt Nam

Ngày 28/3 Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ

Ngày 31/3 Ngày mùng 1 tháng {lunarmonth} âm lịch

Âm dương lịch tháng 4 năm 2014

  Tháng 4 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
2/3
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
1/4
30
2
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 4 dương lịch năm 2014

Ngày 1/4

Ngày 2/4 Ngày Tết Hàn Thực

Ngày 9/4 Giỗ tổ hùng vương

Ngày 13/4

Ngày 14/4

Ngày 21/4 Ngày Sách Việt Nam

Ngày 22/4 Ngày Trái đất

Ngày 29/4 Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch

Ngày 30/4 Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước

Âm dương lịch tháng 5 năm 2014

  Tháng 5 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
1
3/4
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
1/5
30
2
31
3
 
 

Sự kiện tháng 5 dương lịch năm 2014

Ngày 1/5 Ngày Quốc tế Lao động

Ngày 7/5 Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 12/5 Lễ Phật Đản(14-4)

Ngày 13/5 Ngày của Mẹ

Ngày 13/5 Lễ Phật Đản(15-4)

Ngày 15/5 Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Ngày 19/5 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Âm dương lịch tháng 6 năm 2014

  Tháng 6 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
4/5
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
1/6
28
2
29
3
30
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 6 dương lịch năm 2014

Ngày 1/6 Ngày Quốc tế thiếu nhi

Ngày 2/6 Tết Đoan Ngọ

Ngày 5/6 Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ngày Môi trường Thế giới

Ngày 8/6 Ngày Đại dương Thế giới (8/6)

Ngày 17/6 Ngày của Bố

Ngày 27/6 Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch

Ngày 28/6 Ngày Gia đình Việt Nam

Âm dương lịch tháng 7 năm 2014

  Tháng 7 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
1
5/6
2
6
3
7
4
8
5
9
6
10
7
11
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
13
17
14
18
15
19
16
20
17
21
18
22
19
23
20
24
21
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
1/7
28
2
29
3
30
4
31
5
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 7 dương lịch năm 2014

Ngày 11/7 Ngày dân số thế giới.

Ngày 17/7 Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”

Ngày 27/7 Ngày Thương binh Liệt sĩ

Ngày 27/7 Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Ngày 28/7 Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)

Âm dương lịch tháng 8 năm 2014

  Tháng 8 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
1
6/7
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
1/8
26
2
27
3
28
4
29
5
30
6
31
7

Sự kiện tháng 8 dương lịch năm 2014

Ngày 10/8 Ngày vì nạn nhân chất độc màu da cam

Ngày 19/8 Ngày Cách mạng tháng Tám thành công

Ngày 25/8 Ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Âm dương lịch tháng 9 năm 2014

  Tháng 9 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
8/8
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1/9
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 9 dương lịch năm 2014

Ngày 2/9 2 tháng 9 và 1 ngày liền kề trước hoặc sau

Ngày 5/9 Ngày Sân Khấu Việt Nam

Ngày 7/9 Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam

Ngày 8/9 Tết Trung Thu - Tết thiếu nhi

Ngày 24/9 Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Âm dương lịch tháng 10 năm 2014

  Tháng 10 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
1
8/9
2
9
3
10
4
11
5
12
6
13
7
14
8
15
9
16
10
17
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
21
28
22
29
23
30
24
1/9
25
2
26
3
27
4
28
5
29
6
30
7
31
8
 
 
 
 

Sự kiện tháng 10 dương lịch năm 2014

Ngày 10/10 Ngày giải phóng thủ đô

Ngày 13/10 Ngày Doanh nhân Việt Nam

Ngày 14/10 Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Ngày 15/10 Ngày Truyền thồng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngày 20/10 Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ngày 24/10 Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Âm dương lịch tháng 11 năm 2014

  Tháng 11 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
9/9
2
10
3
11
4
12
5
13
6
14
7
15
8
16
9
17
10
18
11
19
12
20
13
21
14
22
15
23
16
24
17
25
18
26
19
27
20
28
21
29
22
1/10
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9

Sự kiện tháng 11 dương lịch năm 2014

Ngày 9/11 Ngày Pháp luật Việt Nam

Ngày 19/11 Ngày Quốc Tế Nam Giới

Ngày 20/11 Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 22/11 Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Âm dương lịch tháng 12 năm 2014

  Tháng 12 năm 2014  
Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Chủ Nhật
1
10/10
2
11
3
12
4
13
5
14
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
17
26
18
27
19
28
20
29
21
30
22
1/11
23
2
24
3
25
4
26
5
27
6
28
7
29
8
30
9
31
10
 
 
 
 
 
 
 
 

Sự kiện tháng 12 dương lịch năm 2014

Ngày 22/12 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Ngày 22/12 Ngày mùng 1 tháng 11 âm lịch

Ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh Noel

Xem lịch dương các năm tiếp theo

loading data